Knihovna
Publikováno: 30. 4. 2024 03:04
Autor: Mgr. Bc. Alena Šetková

LOGOS POLYTECHNIKOS

ENG

LOGOS POLYTECHNIKOS je vysokoškolský odborný recenzovaný časopis, který slouží pro publikační aktivity akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava i jiných vysokých škol, univerzit a výzkumných organizací. Je veden na seznamu recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.

Od roku 2010 do roku 2018 byl časopis vydáván čtyřikrát ročně v elektronické a tištěné podobě. Od roku 2019 vychází třikrát ročně v elektronické verzi. Redakční rada časopisu sestává z interních i externích odborníků. Funkci šéfredaktora zastává prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost Vysoké školy polytechnické Jihlava. Funkce odpovědných redaktorů jednotlivých čísel přísluší vedoucím kateder Vysoké školy polytechnické Jihlava. Veškeré vydávané příspěvky prochází recenzním řízením a jsou pečlivě redigovány. 

Tematické a obsahové zaměření časopisu reflektuje potřeby oborových kateder Vysoké školy polytechnické Jihlava. Na základě souhlasu odpovědného redaktora mohou katedry poskytnout publikační prostor i odborníkům bez zaměstnanecké vazby k Vysoké škole polytechnické Jihlava.

V časopise je možné publikovat odborné články, statě, přehledové studie, recenze a další typy odborných příspěvků v českém, slovenském a anglickém jazyce. Do recenzního řízení jsou přijímány příspěvky tematicky odpovídající zaměření časopisu a formálně upravené dle redakční šablony (viz níže).

Pro autory (přispěvatele)

Pokyny pro přispěvatele
Šablona
Recenzní řízení

 
Jazyky, ve kterých lze publikovat:

angličtina, čeština a slovenština

 
Termíny uzávěrek pro sběr příspěvků:

  • 1/2024 – ošetřovatelství, porodní asistence a další zdravotnické obory (31. 12. 2023)
  • 2/2024 – ošetřovatelství, porodní asistence a další zdravotnické obory, sociologie, sport, psychologie, sociální práce (30. 4. 2024)
  • 3/2024 – ekonomika, management, marketing, statistika, operační výzkum, finanční matematika, pojišťovnictví, cestovní ruch, regionální rozvoj, veřejná správa (31. 8. 2024)

Pokud rozsah doručených příspěvků překročí kapacitu příslušného vydání, bude přijímání příspěvků ukončeno před uvedeným termínem.

Adresa pro odesílání příspěvků: logos@vspj.cz
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Mafková: zuzana.mafkova@vspj.cz

Adresa nakladatele: Vysoká škola polytechnická Jihlava, redakce LOGOS POLYTECHNIKOS, Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava


ISSN 2464-7551 (Online)

Registrace MK ČR E 19390 – pro čísla z let 2010 až 2018 (vydávání tištěné verze časopisu bylo ukončeno).
ISSN 1804-3682 (Print) – pro čísla z let 2010 až 2018 (vydávání tištěné verze časopisu bylo ukončeno).

Šéfredaktor

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Redakční rada

prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
prof. RNDr. Helena Brožová, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
prof. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Dr. MSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií)
Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
Ing. Ivica Linderová, PhD. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
Mgr. Jana Sekničková, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze)
Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
doc. PhDr. David Urban, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze
RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno)

 

Aktuální ročník/číslo časopisu

2024/Ročník 15/Číslo 1

Archiv

2023/Ročník 14/Číslo 1
2023/Ročník 14/Číslo 2
2023/Ročník 14/Číslo 3

2022/Ročník 13/Číslo 1
2022/Ročník 13/Číslo 2
2022/Ročník 13/Číslo 3

2021/Ročník 12/Číslo 1
2021/Ročník 12/Číslo 2
2021/Ročník 12/Číslo 3

2020/Ročník 11/Číslo 1
2020/Ročník 11/Číslo 2
2020/Ročník 11/Číslo 3

2019/Ročník 10/Číslo 1
2019/Ročník 10/Číslo 2
2019/Ročník 10/Číslo 3

2018/Ročník 9/Číslo 1
2018/Ročník 9/Číslo 2
2018/Ročník 9/Číslo 3
2018/Ročník 9/Číslo 4

2017/Ročník 8/Číslo 1
2017/Ročník 8/Číslo 2
2017/Ročník 8/Číslo 3
2017/Ročník 8/Číslo 4

2016/Ročník 7/Číslo 1
2016/Ročník 7/Číslo 2
2016/Ročník 7/Číslo 3
2016/Ročník 7/Číslo 4

2015/Ročník 6/Číslo 1
2015/Ročník 6/Číslo 2
2015/Ročník 6/Číslo 3
2015/Ročník 6/Číslo 4

2014/Ročník 5/Číslo 1
2014/Ročník 5/Číslo 2
2014/Ročník 5/Číslo 3
2014/Ročník 5/Číslo 4

2013/Ročník 4/Číslo 1
2013/Ročník 4/Číslo 2
2013/Ročník 4/Číslo 3
2013/Ročník 4/Číslo 4

2012/Ročník 3/Číslo 1
2012/Ročník 3/Číslo 2
2012/Ročník 3/Číslo 3
2012/Ročník 3/Číslo 4

2011/Ročník 2/Číslo 1
2011/Ročník 2/Číslo 2
2011/Ročník 2/Číslo 3
2011/Ročník 2/Číslo 4

2010/Ročník 1/Číslo 1
2010/Ročník 1/Číslo 2
2010/Ročník 1/Číslo 3
2010/Ročník 1/Číslo 4

Ke stažení (1)

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...