Knihovna
Publikováno: 26. 1. 2018 09:54
Autor: doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Časopisy

Vysoká škola polytechnická Jihlava vydává dva odborné časopisy, LOGOS POLYTECHNIKOS a Studia Turistica. Ten první vychází čtvrtletně a každé číslo je tematicky specifické tak, aby se v periodiku průběžně střídaly odbornosti všech kateder VŠPJ. Druhý titul se je publikován dvakrát do roka a zaměřuje se na oblast cestovního ruchu a souvisejících oborů. Redakční rady obou časopisů dohlížejí na jejich všestranný rozvoj a dbají o kvalitu publikovaných textů. Každý příspěvek proto prochází recenzním řízením. Školní časopisy VŠPJ jsou otevřenou publikační platformou pro národní i mezinárodní odbornou komunitu.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...