Knihovna
Publikováno: 1. 7. 2019 08:07
Autor: Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

Studia Turistica

English version

Elektronický časopis Studia Turistica (ISSN: 1804-252X) vydává Vysoká škola polytechnická Jihlava od roku 2010. Časopis je zařazen na seznam recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Vznik časopisu byl podpořen projektem Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava. V období od 01. června 2009 do 31. května 2012 byl financován z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Studia Turistica je prvním registrovaným českým online elektronickým recenzovaným odborným periodikem, které se zabývá problematikou cestovního ruchu.

Příspěvky, které se týkají teorie a praxe cestovního ruchu jsou nezávisle posouzeny dvěma recenzenty. Cílem časopisu je přiblížit pedagogům, odborníkům z praxe, studentům i široké veřejnosti odbornou problematiku spojenou s multidisciplinární povahou cestovního ruchu.

Potenciálním autorům se nabízí následující publikační okruhy: ekonomika cestovního ruchu, management cestovního ruchu, destinační management, teorie cestovního ruchu, regionální rozvoj cestovního ruchu, trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu, statistika, aplikace GIS, geografie cestovního ruchu, pedagogika a didaktika cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu, průvodcovská činnost, sociologie a psychologie zaměřené na cestovní ruch, filozofie cestování, doprava, hotelnictví, gastronomie, animace a rekreační sporty, pedagogika volného času a rekreologie.

Webové stránky časopisu:

www.studiaturistica.cz

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...