E-zdroje

Digitální knihovna Kramerius

Kompletní digitální fondy Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny dočasně zpřístupněné pro pedagogy, vědecké pracovníky a studenty vysokých škol v souvislosti s mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci rozšíření onemocnění COVID-19.
Z důvodu očekávané vysoké zátěže jsou spuštěny dvě přístupové brány. V případě přetížení jedné je možné využít druhou. Obsah databáze je dostupný po přihlášení na adrese https://www.ndk.cz nebo na adrese https://dnnt.mzk.cz. Přihlásit se lze prostřednictvím eduID.cz. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do IS VŠPJ. Databáze bude dostupná do 31. 1. 2021.

Digitální knihovna Bookport

Plnotextová databáze více než 5 200 titulů elektronických knih českých odborných nakladatelství. Databáze je dočasně zpřístupněná pro studenty zdravotnických oborů VŠPJ. Přihlásit se lze prostřednictvím eduID.cz: https://www.bookport.cz/uvod/. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do IS VŠPJ.

  • Knihy je možné číst on-line v prohlížeči, ale především off-line v mobilních aplikacích pro Android a iOS (mobily, tablety a vybrané í čtečky se systémem Android).
  • Uživatel se jednoduše přihlásí prostřednictvím EduID a svého UČO a automaticky mu bude přiřazen přístup ke čtení.
  • Uživatel může vkládat do textu vyznačení, poznámky, vyhledávat v knize, vyhledávat fulltextově v samotných textech celé databáze apod.
  • Uživatel může mít současně až 6 titulů stažených ke čtení off-line v aplikaci. Tituly lze kdykoliv odstranit a nahradit jinými.
  • Uživatel může mít až 3 zařízení (může kdykoliv odstranit a nahradit - např. v případě ztráty zařízení).
  • Aplikace si pamatuje, kde uživatel skončil a synchronizuje pozici v knize napříč zařízeními (v případě připojení k internetu).
  • Stažené knihy pro off-line může mít uživatel v knihovně bez omezení, respektive do konce platnosti přístupu.

Digitální knihovna Kramerius DNNT

Plnotextová databáze spravovaná Národní knihovnou ČR. Obsahuje digitalizované dokumenty českých nakladatelů (knihy, časopisy, denní tisk aj.) vydané do roku 1989. Jedná se buď o díla, která jsou volná z hlediska autorského zákona nebo o díla, která jsou chráněna autorských zákonem a zařazena na Seznam děl nedostupných na trhu. Seznam děl nedostupných na trhu aktuálně obsahuje více než 74 000 monografií a více než 2 400 titulů seriálů.   

Přihlásit se lze prostřednictvím eduID.cz: Národní digitální knihovna DNNT. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do IS VŠPJ.

Kolekce e-knih Oxford Handbooks Online

Kolekce e-knih z oborů ekonomie, finance a management. Přístup je možný pouze z počítačové sítě VŠPJ: http://www.oxfordhandbooks.com/

EBSCO e-Book Academic Collection

Kolekce vybraných elektronických zdrojů. Přístup je možný pouze z počítačové sítě VŠPJ: http://search.ebscohost.com/

Web of Science a Scopus

Vzdálený přístup do databází Web of Science, Scopus a ostatních databází předplacených Akademií věd ČR (EIZ Akademie věd) je možný na základě registrace v Knihovně Akademie věd ČR. Podrobnější informace k registraci poskytne knihovna VŠPJ.

Patria Plus

Volně přístupná online informační platforma pro finanční profesionály: http://www.patria.cz/

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz