Služby knihovny

Výpůjční služby

Absenční výpůjčky

Dokumenty určené k absenčnímu půjčování je možné zapůjčit registrovanému uživateli na 30 dnů. Tuto lhůtu lze dvakrát prodloužit v případě, že o zapůjčený dokument nemá zájem jiný uživatel. Rezervovat je možné pouze svazky titulů, které jsou aktuálně vypůjčené.

Absenčně je možné půjčit nejvýše:

 • student VŠPJ / absolvent VŠPJ / externí pracovník VŠPJ / veřejnost = 10 knihovních jednotek (lhůta 30 dní)
 • akademický / provozní pracovník VŠPJ = 15 krátkodobých výpůjček (lhůta 30 dní) a 30 dlouhodobých výpůjček (lhůta až na 5 let)

Prezenční výpůjčky

Knihovní jednotky určené k prezenčnímu studiu je možné zapůjčit pouze v prostoru knihovny. Do tohoto režimu půjčování jsou zařazeny závěrečné práce Vysoké školy polytechnické Jihlava a některé často žádané publikace.

Meziknihovní služby a Mezinárodní meziknihovní služby

Realizaci Meziknihovní výpůjční služby je možné objednat na základě dodání úplné citace požadovaného dokumentu. Služba je přístupná pouze registrovaným uživatelům knihovny. Poskytnutí služby je bezplatné, hradí se náklady spojené s realizací výpůjčky uvedené v příslušném ceníku. Studenti VŠPJ, absolventi VŠPJ a veřejnost platí 50 Kč za každou požadovanou výpůjčku (zahrnuje poštovné a balné). Poplatek se hradí u výpůjčního pultu předem před objednáním výpůjčky. Dále se vybírá 200 Kč vratný poplatek za každou výpůjčku (jde o garanci vrácení výpůjčky). Výpůjční podmínky určuje dožádaná knihovna.

V případě, že požadovaný dokument není dostupný v národním systému knihoven, je možné požádat o jeho zapůjčení v rámci mezinárodních meziknihovních služeb - viz ceník služeb.

Referenční služby

Účelem referenčních služeb je poskytování informací o službách a provozu knihovny, informačních zdrojích a vyhledávání dokumentů.

Prodej skript

Prodejna skript se nachází v 1. patře budovy (dveře č. 1N073) a její provozní doba se shoduje s otevírací dobou knihovny VŠPJ.

Přístup k počítačům s připojením k internetu

Ceník služeb:

Akademičtí pracovníci a provozní zaměstnanci VŠPJ:

 • registrace čtenářů: zdarma
 • meziknihovní služba: zdarma
 • mezinárodní meziknihovní služba: zdarma
 • vázání dokumentů (kroužková vazba): zdarma

Studenti VŠPJ:

 • registrace čtenářů: zdarma
 • poplatky za překročení výpůjční lhůty: 1 Kč / 1 dokument /1 den
 • vázání dokumentů (kroužková vazba): 25 Kč / 1 dokument
 • meziknihovní služba: 50 Kč za výpůjčku (náklady za poštovné a balné, vybírá se předem při objednání), dále se vybírá vratná záloha 200 Kč / 1 dokument
 • mezinárodní meziknihovní služba:
  1. výpůjčka originálu dokumentu:
   • místo vydání Evropa (mimo Velkou Británii) - 250,- Kč za jednu kladně vyřízenou výpůjčku
   • místo vydání Velká Británie a mimo Evropu - 450,- Kč za jednu kladně vyřízenou výpůjčku
   • dále se vybírá vratná záloha 200 Kč / 1 dokument

Veřejnost:

 • registrace čtenářů z řad veřejnosti: 120 Kč / 1 rok
 • registrace absolventů: 100 Kč / 1 rok
 • poplatky za překročení výpůjční lhůty: 1 Kč / 1 dokument /1 den
 • meziknihovní služba: 50 Kč za výpůjčku (náklady za poštovné a balné, vybírá se předem při objednání), dále se vybírá vratná záloha 200 Kč / 1 dokument
 • mezinárodní meziknihovní služba:
  1. výpůjčka originálu dokumentu:
   • místo vydání Evropa (mimo Velkou Británii) - 250,- Kč za jednu kladně vyřízenou výpůjčku
   • místo vydání Velká Británie a mimo Evropu - 450,- Kč za jednu kladně vyřízenou výpůjčku
   • dále se vybírá vratná záloha 200 Kč / 1 dokument

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401