Prodejna skript

Prodejna skript je úmístěna v Ústřední knihovně v přízemí (číslo dveří 1N073). Seznam zboží je uveden v Prodejním ceníku. Nepřijímáme platební karty.

Elektronické verze některých učebních materiálů jsou dostupné ve složce "skripta" na disku S. Soubory jsou přístupné pouze z počítačové sítě VŠPJ. Elektronická verze učebních materiálů slouží výhradně studentům a zaměstnancům VŠPJ pro potřeby výuky. Jakékoli šíření těchto učebních materiálů je zakázáno. 

Provozní doba prodejny skript je shodná s provozní dobou knihovny VŠPJ.


Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401