Centrum knihovnických a edičních služeb VŠPJ

Přístupnost knihovny VŠPJ

Knihovna VŠPJ je od 1. 3. 2021 do odvolání uzavřena. Služba přípravy a vyzvednutí knih na objednávku je přerušena. V případě dotazů je možné zaměstnance knihovny kontaktovat elektronickou poštou (knihovna@vspj.cz). Neváhejte se na nás prosím obrátit.

Mimořádné prodloužení výpůjční doby

Lhůta pro vrácení všech stávajících výpůjček je mimořádně prodloužena do 1. 5. 2021. Bude požadována úhrada případných poplatků z prodlení výpůjční doby, které vznikly před 11. 3. 2020.

Knihovna VŠPJ

Knihovna Vysoké školy polytechnické Jihlava je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným fondem. Služby knihovny jsou přístupné zaměstnancům a studentům VŠPJ i veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje výpůjční, referenční, reprografické, rešeršní a další služby.

V prostoru knihovny jsou k dispozici místa ke studiu a je možné zde využít počítače s připojením k Internetu. Knihovna disponuje dvěma prostory s volným výběrem. Část volně přístupného fondu je uložena v Knihovně cizojazyčné literatury, část se nachází v prostoru Ústřední knihovny, který je spojen se studovnou.

Knihovna cizojazyčné literatury

Knihovna cizojazyčné literatury byla otevřena v roce 2004 jako společný projekt Vysoké školy polytechnické Jihlava a jihlavského občanského sdružení Iglauer Regionalkulturverband. Vznik knihovny finančně podpořil i Česko - německý fond budoucnosti. V Knihovně cizojazyčné literatury jsou uloženy převážně cizojazyčné monografie, učebnice, slovníky a další materiály spojené s výukou cizích jazyků.

Tip na nákup knihy

Chybí Vám v knihovně VŠPJ nějaká kniha, kterou potřebujete ke studiu? Můžete využít formulář k odeslání požadavku na doplnění knihovního fondu: https://knihovna.vspj.cz/tip-na-nakup-knih

Zapůjčení nabíječky mobilního telefonu

Registrovaní uživatelé knihovny VŠPJ si mohou u referenčního pultu v Ústřední knihovně v přízemí (číslo dveří 1N073) zapůjčit nabíječku mobilního telefonu oproti vratné záloze 100 Kč. Zapůjčení je možné v prezenčním režimu tj. v prostoru knihovny a studovny.

Zvýhodněný roční registrační poplatek pro absolventy VŠPJ

Pro absolventy VŠPJ je zaveden zvýhodněný roční registrační poplatek ve výši 100 Kč.


Dětský koutek
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz