Knihovna

Cesta: VŠPJ / Knihovna / O knihovně

Vítáme Vás na stránkách knihovny VŠPJ

 • Březen - Měsíc čtenářů

Knihovna VŠPJ pro své návštěvníky připravila bohatý program na "Březen – měsíc čtenářů 2015":

- online školení k databázi Oxford Reference - 10.3.2015 ve 14h

- online školení k databázi ProQuest Central - 17.3.2015 ve 14h

- Citační etika - přednáší Mgr. Bc. Alena Šetková - 18.3.2015 v 10h v Cizojazyčné knihovně

- Základy Adobe InDesign - přednáší Lukáš Mikula - 18.3.2015 ve 14h v U18

- Iglavia Docta (Učená Jihlava) - přednáší doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. - 25.3.2015 v 16 h v Ústřední knihovně

- Vyhlášení ceny Nejaktivnější čtenář roku 2014 z řad studentů prezenčního, kombinovaného a U3V studia. Výherci budou odměněni drobnými dárky.

- Zkušební přístup z počítačové sítě školy do databází EBSCO Discovery Service, LibraryPressDisplay (http://library.pressdisplay.com) a AtoZ (http://www.infozdroje.cz/). Všechny databáze jsou také přístupné přes e-zdroje knihovny.

Na tyto zajímavé akce Vás všechny srdečně zveme a společně se těšíme na viděnou.

 • Dne 3.3.2015 bude od 10h do 11h uzavřena Cizojazyčná knihovna z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.

 • Dne 31.3.2015 bude ústřední i cizojazyčná knihovna VŠPJ z důvodu celodenního školení uzavřena. Děkujeme za pochopení.

 • Zkušební přístup do databáze EBSCO Discovery Service (EDS)

Knihovna nabízí zkušební přístup do databáze EBSCO Discovery Service (EDS) společně s jednotným seznamem časopisů elektronických informačních zdrojů VŠPJ. Do jednotného vyhledávacího rozhraní EDS jsou zahrnuty následující elektronické informační zdroje: Academic Search Complete, ProQuest Central, Oxford Reference Online Premium, EBSCO eBook Academic Collection, Manuscriptorium, AtoZ + open access zdroje + metadata, jako např. DOAJ, arXiv, Newton Media (monitoring denního tisku ČR), J-STAGE, OAlster ad. Přístup najdete v e-zdrojích knihovny.

 • Zkušební přístup do databází A to Z (do 28.2.2015)

Knihovna VŠPJ získala zkušební přístup do databází A to Z. Tento přístup je do 28.2.2015. Jde celkem o 6 modulů, které se týkají cestovního ruchu a ekonomie (A to Z the World, A to Z Maps Online, A to Z the USA, A to Z World Travel, A to Z World Business, A to Z World Culture). Zkušební databáze najdete na stránkách knihovny v e-zdrojích.

 • Nákup nové online databáze eBook Academic Collection

Knihovna VŠPJ vlastní od 1.1.2015 plný přístup ke kolekci eBook Academic Collection, do které přispívají zahraniční nakladatelé. Tento rozvíjející se předplacený balíček obsahuje velký výběr titulů e-knih z mnoha oborů, reprezentující širokou škálu akademických předmětů, a je tak významným doplňkem akademických sborníků. Přístup je pouze z počítačové sítě školy, přes webové stránky knihovny: https://knihovna.vspj.cz/e-zdroje, kde si otevřete odkaz na databázi EBSCO.

 • Rešerše pro studenty

Od 1.12.2014 si můžete v knihovně nechat zhotovit rešerši na téma, jaké potřebujete. Cena jedné rešerše je 90 Kč. Tato služba je určena pro studenty VŠPJ.

 • Meziknihovní služby pro studenty

Od 1.11.2014 se u meziknihovních výpůjček zpoplatňují náklady na poštovné a balné pro studenty prezenčního a kombinovaného studia. Jedná se o nevratný poplatek 50 Kč za výpůjčku, který se hradí v knihovně předem před objednáním výpůjčky. Vratná záloha 200 Kč za výpůjčku zůstává.

 • Ústřední knihovna

Ústřední knihovna Vysoké školy polytechnické Jihlava je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným fondem. Služby knihovny jsou přístupné nejen zaměstnancům a studentům VŠPJ, ale i nejširší veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje výpůjční, referenční, reprografické, rešeršní a další služby vyplývající z příslušné legislativy.

V prostoru knihovny jsou k dispozici místa ke studiu a je možné zde využít počítače s připojením k Internetu. Knihovna disponuje dvěma prostory s volným výběrem. Část volně přístupného fondu je uložena v knihovně cizojazyčné literatury, část se nachází v prostoru Ústřední knihovny, který je spojen se studovnou.

 • Knihovna cizojazyčné literatury

Knihovna cizojazyčné literatury byla otevřena v roce 2004 jako společný projekt Vysoké školy polytechnické Jihlava a jihlavského občanského sdružení Iglauer Regionalkulturverband. Vznik cizojazyčné knihovny finančně podpořil i Česko - německý fond budoucnosti. Cizojazyčnou knihovnu slavnostně otevřel předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart.

V Knihovně cizojazyčné literatury jsou uloženy převážně cizojazyčné monografie, učebnice, slovníky a další materiály spojené s výukou cizích jazyků.

 • Navštivte nás také na Facebooku!

https://www.facebook.com/knihovna.vspj

Březen 2015 - měsíc čtenářů - přehled akcí

Aktuality

27. 02. 2015

Zkušební přístup do databáze LibraryPressDisplay

Databáze LibraryPressDisplay je největším novinovým stánkem na světě. Zkušení přístup pouze do 31.3.2015 z počítačové sítě školy.

více

26. 02. 2015

Březen - Měsíc čtenářů

Knihovna VŠPJ pro své návštěvníky připravila bohatý program na "Březen – měsíc čtenářů 2015". Na tyto zajímavé akce Vás všechny srdečně zveme a společně se těšíme na viděnou.

24. 02. 2015

Omezení provozu Cizojazyčné knihovny 3.3.2015

Dne 3.3.2015 bude od 10h do 11h uzavřena Cizojazyčná knihovna z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.

23. 02. 2015

Omezení provozu knihovny VŠPJ

Dne 31.3.2015 bude ústřední i cizojazyčná knihovna VŠPJ z důvodu celodenního školení uzavřena. Děkujeme za pochopení.

20. 02. 2015

Databáze EBSCO Discovery Service (EDS)

Knihovna nabízí zkušební přístup do databáze EBSCO Discovery Service (EDS) společně s jednotným seznamem časopisů elektronických informačních zdrojů VŠPJ.

více

13. 01. 2015

Zkušení přístup k databázím AtoZ

Knihovna VŠPJ získala zkušební přístup do databází AtoZ. Tento přístup je do 31.3..2015. Jde celkem o 6 modulů, které se týkají cestovního ruchu a ekonomie (A to Z the World, A to Z Maps Online, A to Z the USA, A to Z World Travel, A to Z World Business, A to Z World Culture). Zkušební databáze najdete na stránkách knihovny v e-zdrojích.

07. 01. 2015

Nová online databáze eBook Academic Collection

Knihovna VŠPJ vlastní od 1.1.2015 plný přístup ke kolekci eBook Academic Collection, do které přispívají zahraniční nakladatelé. Tento rozvíjející se předplacený balíček obsahuje velký výběr titulů e-knih z mnoha oborů, reprezentující širokou škálu akademických předmětů, a je tak významným doplňkem akademických sborníků. Přístup je pouze z počítačové sítě školy, přes webové stránky knihovny: https://knihovna.vspj.cz/e-zdroje, kde si otevřete odkaz na databázi EBSCO.

více