Centrum knihovnických a edičních služeb VŠPJ

Půjčování knih na objednávku

Od 27. 10. 2020 je možné v knihovně VŠPJ využít službu přípravy a vyzvednutí knih na objednávku. Služba je přístupná uživatelům se studijní nebo zaměstnaneckou vazbou k VŠPJ, nikoli uživatelům a řad veřejnosti. Pokud máte zájem o výpůjčku knih z knihovního fondu, ověřte si prosím jejich aktuální dostupnost v knihovním katalogu na adrese: https://vspj.tritius.cz/

Vybrané tituly vyplňte do objednávkového formuláře v IS VŠPJ (záložka Knihovna) a uveďte také den a předpokládaný čas vyzvednutí. Výdejní doba je v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00. Vyřízení objednávky bude potvrzeno. Objednávku je nutné odeslat nejméně 24 hodin před předpokládaným příchodem. Po příchodu do budovy VŠPJ zavolejte na telefonní číslo 567 141 147 a vyčkejte u vchodu budovy (před turniketem) na zaměstnance knihovny, který vám připravené výpůjčky předá. Mějte u sebe průkaz totožnosti.

Služba je dostupná pouze registrovaným uživatelům knihovny. Nemáte-li zřízenou registraci, kontaktujte prosím zaměstnance knihovny na adrese: knihovna@vspj.cz

Přístupnost knihovny VŠPJ

Knihovna a studovna VŠPJ je do odvolání uzavřena. Služby, které je možné zajistit bez osobní návštěvy knihovny, zůstávají dle možností zachovány. Zaměstnance knihovny je možné kontaktovat elektronickou poštou (knihovna@vspj.cz) nebo telefonicky +420 567 141 147. Neváhejte se na nás prosím obrátit.

Mimořádné prodloužení výpůjční doby

Lhůta pro vrácení všech stávajících výpůjček je mimořádně prodloužena do 28. 2. 2021. Bude požadována úhrada případných poplatků z prodlení výpůjční doby, které vznikly před 11. 3. 2020.

Knihovna VŠPJ

Knihovna Vysoké školy polytechnické Jihlava je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným fondem. Služby knihovny jsou přístupné zaměstnancům a studentům VŠPJ i veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje výpůjční, referenční, reprografické, rešeršní a další služby.

V prostoru knihovny jsou k dispozici místa ke studiu a je možné zde využít počítače s připojením k Internetu. Knihovna disponuje dvěma prostory s volným výběrem. Část volně přístupného fondu je uložena v Knihovně cizojazyčné literatury, část se nachází v prostoru Ústřední knihovny, který je spojen se studovnou.

Knihovna cizojazyčné literatury

Knihovna cizojazyčné literatury byla otevřena v roce 2004 jako společný projekt Vysoké školy polytechnické Jihlava a jihlavského občanského sdružení Iglauer Regionalkulturverband. Vznik knihovny finančně podpořil i Česko - německý fond budoucnosti. V Knihovně cizojazyčné literatury jsou uloženy převážně cizojazyčné monografie, učebnice, slovníky a další materiály spojené s výukou cizích jazyků.

Nové služby

Tip na nákup knihy

Chybí Vám v knihovně VŠPJ nějaká kniha, kterou potřebujete ke studiu? Můžete využít formulář k odeslání požadavku na doplnění knihovního fondu: https://knihovna.vspj.cz/tip-na-nakup-knih

Zapůjčení nabíječky mobilního telefonu

Registrovaní uživatelé knihovny VŠPJ si mohou u referenčního pultu v Ústřední knihovně v přízemí (číslo dveří 1N073) zapůjčit nabíječku mobilního telefonu oproti vratné záloze 100 Kč. Zapůjčení je možné v prezenčním režimu tj. v prostoru knihovny a studovny.

Zvýhodněný roční registrační poplatek pro absolventy VŠPJ

Pro absolventy VŠPJ je zaveden zvýhodněný roční registrační poplatek ve výši 100 Kč.


Dětský koutek

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz