Knihovna

Cesta: VŠPJ / Knihovna / O knihovně

Vítáme Vás na stránkách knihovny VŠPJ

  • Odborný seminář Elektronické informační zdroje EBSCO

  Knihovna VŠPJ Vás zve ve spolupráci s EBSCO Information Services na odborný seminář elektronických informačních zdrojů EBSCO, které naše knihovna nabízí. Obsahem semináře bude představení dostupných databází a nové jednotné vyhledávací služby EBSCO Discovery Service, ukázka vyhledávání, práce s dokumenty, včetně vytváření citací dle citačních standardů.

  Seminář proběhne v úterý 5.5.2015 od 9:30h do 11h v učebně U12.

  Odborným školitelem bude Pavel Synek – EBSCO Information Services.

  Vstup je zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

  • Přednáška Býčí skála

   Knihovna Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Bc. Aleny Šetkové o druhém nejrozsáhlejším jeskynním systému v České republice a okolnostech vyzvednutí jednoho z nejvýznamnějších a zároveň nejzáhadnějších archeologických nálezů - „halštatského pohřbu v Býčí skále“. Přednáška se koná dne 7.5.2015 v 16h v zasedací místnosti školy. Vstup je zdarma.

  • Zkušební přístup do databáze EBSCO Discovery Service (EDS)

  Knihovna nabízí zkušební přístup do databáze EBSCO Discovery Service (EDS) společně s jednotným seznamem časopisů elektronických informačních zdrojů VŠPJ. Do jednotného vyhledávacího rozhraní EDS jsou zahrnuty následující elektronické informační zdroje: Academic Search Complete, ProQuest Central, Oxford Reference Online Premium, EBSCO eBook Academic Collection, Manuscriptorium. Přístup najdete v e-zdrojích knihovny.

  • Rešerše pro studenty

  Od 1.12.2014 si můžete v knihovně nechat zhotovit rešerši na téma, jaké potřebujete. Cena jedné rešerše je 90 Kč. Tato služba je určena pro studenty VŠPJ.

  • Meziknihovní služby pro studenty

  Od 1.11.2014 se u meziknihovních výpůjček zpoplatňují náklady na poštovné a balné pro studenty prezenčního a kombinovaného studia. Jedná se o nevratný poplatek 50 Kč za výpůjčku, který se hradí v knihovně předem před objednáním výpůjčky. Vratná záloha 200 Kč za výpůjčku zůstává.

  • Ústřední knihovna

  Ústřední knihovna Vysoké školy polytechnické Jihlava je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným fondem. Služby knihovny jsou přístupné nejen zaměstnancům a studentům VŠPJ, ale i nejširší veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje výpůjční, referenční, reprografické, rešeršní a další služby vyplývající z příslušné legislativy.

  V prostoru knihovny jsou k dispozici místa ke studiu a je možné zde využít počítače s připojením k Internetu. Knihovna disponuje dvěma prostory s volným výběrem. Část volně přístupného fondu je uložena v knihovně cizojazyčné literatury, část se nachází v prostoru Ústřední knihovny, který je spojen se studovnou.

  • Knihovna cizojazyčné literatury

  Knihovna cizojazyčné literatury byla otevřena v roce 2004 jako společný projekt Vysoké školy polytechnické Jihlava a jihlavského občanského sdružení Iglauer Regionalkulturverband. Vznik cizojazyčné knihovny finančně podpořil i Česko - německý fond budoucnosti. Cizojazyčnou knihovnu slavnostně otevřel předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart.

  V Knihovně cizojazyčné literatury jsou uloženy převážně cizojazyčné monografie, učebnice, slovníky a další materiály spojené s výukou cizích jazyků.

  • Navštivte nás také na Facebooku!

  https://www.facebook.com/knihovna.vspj

  Býčí skála - přednáška 7.5.2015

  Odborný seminář Elektronické informační zdroje EBSCO

  Březen 2015 - měsíc čtenářů - nejaktivnější čtenář roku 2014

  Březen 2015 - měsíc čtenářů - Nejaktivnější čtenář U3V za rok 2014 - Ing. Josef Horák

  Březen 2015 - měsíc čtenářů - Nejaktivnější čtenář denního studia za rok 2014 - Veronika Kolářová

  Aktuality

  21. 04. 2015

  Odborné školení k databázi EBSCO eBook Collection

  Knihovna VŠPJ Vás zve ve spolupráci s EBSCO Information Services na odborný seminář elektronických informačních zdrojů EBSCO, které naše knihovna nabízí. Obsahem semináře bude představení dostupných databází a nové jednotné vyhledávací služby EBSCO Discovery Service, ukázka vyhledávání, práce s dokumenty, včetně vytváření citací dle citačních standardů.

  více

  17. 04. 2015

  Přednáška - Jeskyně Býčí skála

  Knihovna Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Bc. Aleny Šetkové o druhém nejrozsáhlejším jeskynním systému v České republice a okolnostech vyzvednutí jednoho z nejvýznamnějších a zároveň nejzáhadnějších archeologických nálezů - „halštatského pohřbu v Býčí skále“

  více