Knihovna

Cesta: VŠPJ / Knihovna / O knihovně

Vítáme Vás na stránkách knihovny VŠPJ

  • Vzdálený přístup do databáze ProQuest

Novinkou je vzdálený přístup do databáze ProQuest prostřednictvím vytvoření osobního účtu viz. http://www.aip.cz/podpora/nastroje/692-pristup-do-proquestu-vzdalene-diky-uctu-my-research/. Při první registraci (vytvoření účtu) je třeba se připojit  z počítačové sítě VŠPJ, pak se již můžete připojit z domova. Váš osobní účet slouží nejen k přihlášení do ProQuestu mimo síť VŠPJ, ale také k uložení vybraných záznamů.

  • Spolupráce s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Knihovna VŠPJ letos opět spolupracovala s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě na meziknihovních výpůjčkách knihovního fondu Krajské knihovny Vysočiny. Krajská knihovna Vysočiny v tomto roce poskytla naší knihovně celkem 111 knih především z oboru sociální práce a zdravotnictví.

  • Vzdálený přístup do databáze EBSCO

Od 1.7.2015 byl zaveden vzdálený přístup do databáze EBSCO prostřednictvím přihlášení do informačního systému školy, studenti se dále hlásí přes menu Ostatní, akademici se hlásí přes menu Provoz. Doposud bylo možné vyhledávat pouze z počítačové sítě VŠPJ.

Ústřední knihovna: PO-ČT 7:00-12:00, 13:00-14:30h, PÁ 7:00-12:00h. Cizojazyčná knihovna: ZAVŘENO.

Z důvodu konání revize fondu bude od 17.8.2015 - 28.8.2015 knihovna zcela uzavřena. Přejeme všem krásné léto.

Od 1.5.2015 je zaveden zvýhodněný roční registrační poplatek do knihovny pro absolventy VŠPJ ve výši 100 Kč.

  • Zkušební přístup do databáze EBSCO Discovery Service (EDS)

Knihovna nabízí zkušební přístup do databáze EBSCO Discovery Service (EDS) společně s jednotným seznamem časopisů elektronických informačních zdrojů VŠPJ. Do jednotného vyhledávacího rozhraní EDS jsou zahrnuty následující elektronické informační zdroje: Academic Search Complete, ProQuest Central, Oxford Reference Online Premium, EBSCO eBook Academic Collection, Manuscriptorium. Přístup najdete v e-zdrojích knihovny.

  • Rešerše pro studenty

Od 1.12.2014 si můžete v knihovně nechat zhotovit rešerši na téma, jaké potřebujete. Cena jedné rešerše je 90 Kč. Tato služba je určena pro studenty VŠPJ.

  • Meziknihovní služby pro studenty

Od 1.11.2014 se u meziknihovních výpůjček zpoplatňují náklady na poštovné a balné pro studenty prezenčního a kombinovaného studia. Jedná se o nevratný poplatek 50 Kč za výpůjčku, který se hradí v knihovně předem před objednáním výpůjčky. Vratná záloha 200 Kč za výpůjčku zůstává.

  • Ústřední knihovna

Ústřední knihovna Vysoké školy polytechnické Jihlava je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným fondem. Služby knihovny jsou přístupné nejen zaměstnancům a studentům VŠPJ, ale i nejširší veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje výpůjční, referenční, reprografické, rešeršní a další služby vyplývající z příslušné legislativy.

V prostoru knihovny jsou k dispozici místa ke studiu a je možné zde využít počítače s připojením k Internetu. Knihovna disponuje dvěma prostory s volným výběrem. Část volně přístupného fondu je uložena v knihovně cizojazyčné literatury, část se nachází v prostoru Ústřední knihovny, který je spojen se studovnou.

  • Knihovna cizojazyčné literatury

Knihovna cizojazyčné literatury byla otevřena v roce 2004 jako společný projekt Vysoké školy polytechnické Jihlava a jihlavského občanského sdružení Iglauer Regionalkulturverband. Vznik cizojazyčné knihovny finančně podpořil i Česko - německý fond budoucnosti. Cizojazyčnou knihovnu slavnostně otevřel předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart.

V Knihovně cizojazyčné literatury jsou uloženy převážně cizojazyčné monografie, učebnice, slovníky a další materiály spojené s výukou cizích jazyků.

https://www.facebook.com/knihovna.vspj

otevírací doba 1.6.-25.9.2015

Aktuality

27. 08. 2015

Vzdálený přístup do databáze ProQuest

Novinkou je vzdálený přístup do databáze ProQuest prostřednictvím vytvoření osobního účtu viz. http://www.aip.cz/podpora/nastroje/692-pristup-do-proquestu-vzdalene-diky-uctu-my-research/. Při první registraci (vytvoření účtu) je třeba se připojit  z počítačové sítě VŠPJ, pak se již můžete připojit z domova. Váš osobní účet slouží nejen k přihlášení do ProQuestu mimo síť VŠPJ, ale také k uložení vybraných záznamů.

více

10. 07. 2015

Vzdálený přístup do databáze EBSCO

Od 1.7.2015 byl zaveden vzdálený přístup do databáze EBSCO prostřednictvím přihlášení do informačního systému školy, studenti se dále hlásí přes menu Ostatní, akademici se hlásí přes menu Provoz.