Knihovna

Cesta: VŠPJ / Knihovna / Úvodní stránka / O knihovně

Vítáme Vás na stránkách knihovny VŠPJ

 • Březen - měsíc čtenářů

  Knihovna VŠPJ Vás srdečně zve na následující akce konané v rámci celostátní akce Březen - měsíc čtenářů:

  - 7. 3. 2017 (15:00 hod.) - vernisáž výstavy Všetranný tvůrce. Josefu Hoffmannovi k 60. výročí úmrtí (1870-1956) - Cizojazyčná knihovna (3N045)

  - 20. 3. 2017 (10:00 hod.) - přednáška - Služby knihovny a práce s knihovním katalogem - Mgr. Bc. Alena Šetková, Cizojazyčná knihovna (3N045)

  - 21. 3. 2017 (14:00 hod.) - přednáška - Služby knihovny a práce s knihovním katalogem - Mgr. Bc. Alena Šetková, Cizojazyčná knihovna (3N045)

  - 22.3.2016 (14:00 hod.) - akce - Malování na trička - Bc. Soňa Krejčí, Ústřední knihovna (1N073)

  Během března budeme vyhlašovat ceny Nejaktivnější čtenář roku 2016 z řad studentů prezenčního, kombinovaného i U3V studia. Výherci budou odměněni drobnými dárky.

  Během března nabízíme studentům kombinovaného studia novou službu - chystání knih na objednávku. Služba je pro studenty zcela zdarma.

V Ústřední knihovně VŠPJ nyní mohou čtenáři se svými dětmi využít dětský koutek. Děti se na chvilku zabaví a rodiče si tak v klidu vyhledají potřebné knihy.

Pro absolventy VŠPJ je zaveden zvýhodněný roční registrační poplatek do knihovny ve výši 100 Kč.

 • Rešerše pro studenty

Knihovna nabízí zhotovení rešerše na téma, jaké potřebujete. Cena jedné rešerše je 90 Kč. Tato služba je určena pro studenty VŠPJ, doba zpracování rešerše cca 14 dní.

 • Meziknihovní služby pro studenty

V knihovně můžete využít meziknihovních výpůjčních služeb. Tato služba je zdarma, hradí se náklady na poštovné a balné ve výši 50 Kč za výpůjčku. Tento poplatek se hradí v knihovně předem před objednáním výpůjčky. Dále se vybírá vratná záloha 200 Kč za výpůjčku.

 • Ústřední knihovna

Ústřední knihovna Vysoké školy polytechnické Jihlava je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným fondem. Služby knihovny jsou přístupné nejen zaměstnancům a studentům VŠPJ, ale i nejširší veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje výpůjční, referenční, reprografické, rešeršní a další služby vyplývající z příslušné legislativy.

V prostoru knihovny jsou k dispozici místa ke studiu a je možné zde využít počítače s připojením k Internetu. Knihovna disponuje dvěma prostory s volným výběrem. Část volně přístupného fondu je uložena v knihovně cizojazyčné literatury, část se nachází v prostoru Ústřední knihovny, který je spojen se studovnou.

 • Knihovna cizojazyčné literatury

Knihovna cizojazyčné literatury byla otevřena v roce 2004 jako společný projekt Vysoké školy polytechnické Jihlava a jihlavského občanského sdružení Iglauer Regionalkulturverband. Vznik cizojazyčné knihovny finančně podpořil i Česko - německý fond budoucnosti. Knihovnu cizojazyčné literatury slavnostně otevřel předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart.

V Knihovně cizojazyčné literatury jsou uloženy převážně cizojazyčné monografie, učebnice, slovníky a další materiály spojené s výukou cizích jazyků.

https://www.facebook.com/knihovna.vspj

Dětský koutek