Knihovna

Cesta: VŠPJ / Knihovna / O knihovně

Vítáme Vás na stránkách knihovny VŠPJ

Zveme Vás na 2. ročník "Prodejní výstavy zahraničních knih zaměřené na studijní obory VŠPJ", která se uskuteční ve spolupráci s Kuba Libri s.r.o. ve studovně Ústřední knihovny VŠPJ ve dnech 9.12.2015 (10:00-16:00 h) a 10.12.2015 (8:00-15:00 h).

Na výstavě budou zastoupeny tituly zahraničních vydavatelství z oborů ošetřovatelství, porodnictví, gynekologie, sociální práce, ekonomie, veřejné finance, Evropská unie, cestovní ruch, bankovnictví, řízení lidských zdrojů, počítačové systémy, aplikovaná informatika a elektrotechnika.

Tato akce je určena nejen pro akademiky a studenty ale i pro širokou odbornou veřejnost.
Těšíme se na Vás.

Od 1.5.2015 je zaveden zvýhodněný roční registrační poplatek do knihovny pro absolventy VŠPJ ve výši 100 Kč.

  • Rešerše pro studenty

Od 1.12.2014 si můžete v knihovně nechat zhotovit rešerši na téma, jaké potřebujete. Cena jedné rešerše je 90 Kč. Tato služba je určena pro studenty VŠPJ.

  • Meziknihovní služby pro studenty

Od 1.11.2014 se u meziknihovních výpůjček zpoplatňují náklady na poštovné a balné pro studenty prezenčního a kombinovaného studia. Jedná se o nevratný poplatek 50 Kč za výpůjčku, který se hradí v knihovně předem před objednáním výpůjčky. Vratná záloha 200 Kč za výpůjčku zůstává.

  • Ústřední knihovna

Ústřední knihovna Vysoké školy polytechnické Jihlava je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným fondem. Služby knihovny jsou přístupné nejen zaměstnancům a studentům VŠPJ, ale i nejširší veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje výpůjční, referenční, reprografické, rešeršní a další služby vyplývající z příslušné legislativy.

V prostoru knihovny jsou k dispozici místa ke studiu a je možné zde využít počítače s připojením k Internetu. Knihovna disponuje dvěma prostory s volným výběrem. Část volně přístupného fondu je uložena v knihovně cizojazyčné literatury, část se nachází v prostoru Ústřední knihovny, který je spojen se studovnou.

  • Knihovna cizojazyčné literatury

Knihovna cizojazyčné literatury byla otevřena v roce 2004 jako společný projekt Vysoké školy polytechnické Jihlava a jihlavského občanského sdružení Iglauer Regionalkulturverband. Vznik cizojazyčné knihovny finančně podpořil i Česko - německý fond budoucnosti. Cizojazyčnou knihovnu slavnostně otevřel předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart.

V Knihovně cizojazyčné literatury jsou uloženy převážně cizojazyčné monografie, učebnice, slovníky a další materiály spojené s výukou cizích jazyků.

https://www.facebook.com/knihovna.vspj

Aktuality

20. 11. 2015

Journal of Travel Research

Nový přístup do online časopisu s impakt faktorem, pouze ze sítě školy - http://jtr.sagepub.com/content/current

12. 11. 2015

Prodejní výstava zahraniční literatury 9.12.-10.12.2015 - 2. ročník

Zveme Vás na 2. ročník "Prodejní výstavy zahraničních knih zaměřené na studijní obory VŠPJ", která se uskuteční ve spolupráci s Kuba Libri s.r.o. ve studovně Ústřední knihovny VŠPJ ve dnech 9.12.2015 (10:00-16:00 h) a 10.12.2015 (8:00-15:00 h).

Na výstavě budou zastoupeny tituly zahraničních vydavatelství z oborů ošetřovatelství, porodnictví, gynekologie, sociální práce, ekonomie, veřejné finance, Evropská unie, cestovní ruch, bankovnictví, řízení lidských zdrojů, počítačové systémy, aplikovaná informatika a elektrotechnika.

Tato akce je určena nejen pro akademiky a studenty ale i pro širokou odbornou veřejnost.

02. 11. 2015

Zkušební přístup do databází EBSCO

Knihovna VŠPJ ve spolupráci s firmou EBSCO zajistila měsíční zkušební přístup (do 2.12.2015) do následujících  databází: Nursing Collection, Business Collection, Audiobook Premier Collection, High School Collection.

Přístup je zajištěn na platformě EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ přes IP adresu VŠPJ.