Časté dotazy

Co je signatura?

Signatura je numerické nebo alfanumerické vyjádření místa uložení knihovní jednotky v knihovním fondu. Jedná se tedy o lokační údaj, který umožňuje fyzické vyhledání dokumentu, kterému je přidělen.

Je možné vypůjčit si publikace na celý semestr (na období letních prázdnin)?

Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem podle kategorie uživatele.

Absenčně je možné půjčit:

  • student VŠPJ / absolvent VŠPJ / externí pracovník VŠPJ / veřejnost = 10 knihovních jednotek (základní výpůjční lhůta 30 dní)
  • akademický / provozní zaměstnanec VŠPJ = 15 krátkodobých výpůjček (základní výpůjční lhůta 30 dní) a 30 dlouhodobých výpůjček (výpůjční lhůta až 5 let)

Základní výpůjční lhůtu je možné postupně prodloužit až na 90 dnů celkem. Prodloužit výpůjční lhůtu nelze, pokud je zapůjčený dokument rezervován jiným uživatelem knihovny VŠPJ. Po uplynutí prodloužené výpůjční lhůty je vždy nutná osobní návštěva knihovny a přinesení vypůjčených publikací. Poté je v případě zájmu možné domluvit jejich opětovné zapůjčení.

V knihovně VŠPJ jsou momentálně vypůjčené všechny svazky doporučeného titulu. Proč nemá knihovna VŠPJ takové množství svazků potřebných k výuce, aby si je mohli všichni studenti zapůjčit současně?

Fond knihovny VŠPJ je vždy budován se zřetelem k potřebám svých uživatelů a s cílem zajištění co nejefektivnější podpory studijní a vědecké činnosti. Zároveň je knihovna VŠPJ vázána povinností budovat knihovní fond racionálním způsobem, který odpovídá jejím kapacitním možnostem a jejímu zaměření. Doporučené publikace jsou často žádány relativně krátkodobě a jejich nákup v počtech desítek svazků není akvizičním cílem knihovny.

K čemu slouží systém rezervací?

Rezervaci je možné zřídit na tituly z fondu knihovny VŠPJ. Podmínkou platnosti rezervace je, aby v době jejího zřízení byly vypůjčené veškeré svazky žádaného dokumentu. Uživatel, který si publikaci rezervoval je po jejím vrácení do knihovny kontaktován elektronickou poštou a může si rezervovaný dokument vyzvednout v průběhu následujících dvou týdnů. Po uplynutí této doby je publikace vrácena zpět k volnému zapůjčení, případně je postoupena dalšímu uživateli, který ji má rezervovanou.

V případě zájmu více uživatelů o rezervaci stejného titulu se rozhoduje o pořadí čekatelů na principu časové soutěže.   

Je zapotřebí osobně navštívit knihovnu, pokud žádám o prodloužení výpůjční lhůty?

Pokud nemáte výpůjčky déle než 90 dní, není to nutné. V takovém případě je možné výpůjční lhůtu prodloužit samostatně po přihlášení do uživatelského konta v online katalogu knihovny nebo s žádostí o prodloužení kontaktovat knihovnu například telefonicky nebo elektronickou poštou. 

Může pro mě na můj čtenářský průkaz (průkaz studenta) vypůjčit (vrátit) knihy někdo jiný?

Při půjčování je vždy nutná osobní návštěva uživatele a předložení příslušných dokladů. Vrácení výpůjček může být provedeno kýmkoli.

Můžu knihy poslat zpět do knihovny poštou?

Takový postup je ve výjimečných případech možný. Uživatel nese odpovědnost za všechny posílané dokumenty až do doby jejich vrácení. O záměru odeslat zásilku s výpůjčkami je vždy lépe předem vyrozumět pracovníky knihovny.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401