Knihovna

Cesta: VŠPJ / Knihovna / Úvodní stránka / Bakalářské práce / Obhájené

Obhájené bakalářské práce

Bakalářské práce absolventů Vysoké školy polytechnické Jihlava jsou zveřejněné dle § 47b zákona č. 137/2016 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Nebyl zvolen filtr prací.